LECZENIE PROGENII OPERACJA
Progenia to inaczej wrodzona wada kostna zgryzu, polegająca na doprzednim wzroście żuchwy w stosunku do szczęki.
Przy znacznym przeroście widoczne jest zniekształcenie rysów twarzy (tzw. wystająca szczęka). Wadzie tej często towarzyszy boczne przemieszczenie żuchwy (laterogenia). Zbyt przerośnięta żuchwa może prowadzić do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, a objawiać się to może bólami, migrenami, zawrotami głowy, ograniczeniem ruchomości żuchwy i wieloma innymi nieprzyjemnymi dolegliwościami w wieku średnim.

Wada zgryzu

może prowadzić do przedwczesnej paradontozy, nadmiernego ścierania zębów. To również większa skłonność do próchnicy a nieleczona wada zgryzu ma tendencje do powiększania się wraz z wiekiem.
Nasz gabinet oferuje

kompleksowe

 leczenie ortodontyczne

, przygotowujące do operacji chirurgicznych w kontekście złożonych wad zgryzu

(progenia, laterogenia

, uśmiech dziąsłowy "Gummy smile") wynikających z zaburzeń rozwojowych kości szczęki i żuchwy. Współpracujemy z kliniką, w której nasi pacjenci mogą poddać się operacji osteotomii jedno lub dwuszczękowej (również refundowane przez NFZ). W wyniku takiego zabiegu uzyskuje się optymalne relacje przestrzenne szczęk względem siebie i podstawy czaszki oraz prawidłowy zgryz. Poprawie ulega również harmonia i proporcje twarzy. Przestrzennemu przemieszczeniu i rotacji zawsze towarzyszy zmiana w zakresie tkanek miękkich bródki, podbródka, policzków, warg lub czubka nosa. Zmiana może być widoczna w każdym z tych obszarów lub tylko w wybranych w zależności od rozległości zabiegu.
Jeśli jesteś piękną kobietą lub przystojnym mężczyzną, ale Twoje poczucie wartości legło w gruzach, bo prześladuje Cię wystająca szczęka (niestety, tak tę przypadłość określa się w mowie potocznej) - zgłoś się do nas bez względu na to, w jakim jesteś wieku. Zapewniamy fachową opiekę oraz komfortowe warunki leczenia.